Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor CustomWoodCreations

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van CustomWoodCreations , zoals deze beschikbaar is gesteld door CustomWoodCreations .
In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Bedenktijd
U heeft na ontvangst van het product / de producten, 14 dagen bedenktijd. In deze periode kunt u besluiten de koop ongedaan te maken en het product / de producten terug te sturen. 
Valt de laatste dag van de bedenktijd in het weekend? dan geldt de eerstvolgende werkdag al laastste dag in deze periode.
Rekenvoorbeeld: U ontvangt op 2 maart een product. De bedenktijd eindigt dan op 16 maart ’s avonds om 12 uur. Is 16 maart een zaterdag? Dan eindigt de bedenktijd op maandag 18 maart ’s avonds om 12 uur.
Mocht u de aankoop ongedaan willen maken, kan dit op de volgende manieren
* Via mail: info@customwoodcreations.nl. Vermeld hierin altijd het factuur / ordernummer., wij zullen u dan per omgaande per mail laten weten hoe u de producten kunt retouneren. 
* Telefonisch: laat ons via: 077-8502740 of 06-21432244 weten dat u de koop ongedaan wilt maken., u hoort dan van ons hoe u het product / de producten kunt retouneren, 

Na de bekendmaking heeft u 14 dagen de tijd het product retour te sturen / brengen. 

Opgaaf van reden is niet verplicht, wel stellen wij het op prijs, zodat wij hier in de toekomst rekening mee kunenn houden. 

De kosten om het product / de producten terug te sturen zijn voor rekening van de klant. 
Brengt u het product zelf retour, worden er uiteraard geen retourkosten berekend. 

De bedenktijd geldt niet voor persoonlijke / op maat gemaakte producten. 
Wanneer u van ons producten heeft aangeschaft met een vwaarde vanaf € 50,- tijdens een braderie / markt / evenement, geldt er eveneens 14 dagem bedenktijd. 

Betalingsvoorwaarden
Voor het betalen van uw bestelling hanteren wij een standaard betaaltermijn van 14 dagen. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL09RBRB0898514460 ten name van Customwoodcreations te Belfeld. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw factuurnummer.

* Herinnering
Indien wij uw betaling niet binnen 14 dagen na de besteldatum (deze datum wordt vermeld op uw factuur) hebben ontvangen, sturen wij u een herinnering. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’.

* 2e Herinnering
Mochten wij uw betaling – na het ontvangen van de factuur en de 1e herinnering – nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een 2e herinnering. Wij bieden u graag nog een mogelijkheid om het factuur bedrag  te voldoen. Dit bedrag dient u binnen 14  dagen nadat deze 2e herinnering bij u is bezorgd te voldoen. In deze 2e herinnering maken wij u er op attent dat bij het uitblijven van betaling de order zal komen te vervallen.

Ophalen van producten
Voor het  afhalen van product(en) hanteren wij een periode van 14 dagen waarin de door u bestelde product(en) bij ons afgehaald kunnen worden. 
Indien u binnen deze periode de producten niet komt ophalen, zullen wij u per mail een herinnering sturen. 
Hierna gaat nogmaals een periode van 14 dagen in, waarin u uw product(en), kunt komen afhalen bij ons. 
Worden de producten na deze 2e termijn ook niet door u opgehaald, dan gaan we ervan uit dat u geen interesse meer heeft, en behoudt Customwoodcreations het recht de order te annuleren, met  teruggave van betaling. 

Ophalen van op maat gemaakte producten.
Bij op maat / persoonlijke gemaakte producten dient eerst de factuur voldaan te worden, alvorens Customwoodcreations over gaat tot productie van uw order. 
Indien op maat / persoonlijke  gemaakte producten niet volgens bovenstaande periode wordt opgehaald, gaan we ervan uit dat u geen interesse meer heeft, en behoudt Customwoodcreations het recht de order te annuleren, zonder teruggave van betaling. 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CustomWoodCreations is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij CustomWoodCreations.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een aankoop dan wel overeenkomst met CustomWoodCreations te mogen claimen of te veronderstellen. CustomWoodCreations streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Aansprakelijkheid
CustomWoodCreations aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van CustomWoodCreations op deze pagina

© 2018 - 2023 CUSTOMWOODCREATIONS | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel